Keurmerktoezicht door Stichting Keurmerk Toezicht

Stichting Keurmerk Toezicht registreert keurmerken en houdt toezicht op transparantie, naleving van afspraken, onafhankelijke controle en continue verbetering van de aangesloten keurmerken. Dit doet de Stichting Keurmerk Toezicht door:

  • Keurmerk bij aanmelding te toetsen op een aantal toelating / registratiecriteria. Na goedkeuring vind registratie plaats in het keurmerkregister;
  • Tenminste jaarlijks een interne vergadering bij te wonen bij de keurmerkeigenaar met betrekking tot het keurmerk, dan wel een keurmerktoekenning bij te wonen. Bij voldoende resultaat wordt registratie in het keurmerkregister gecontinueerd.
  • Jaarlijks het ontvangen keurmerkjaarverslag te beoordelen, dan wel een beoordelingsgesprek te voeren. Bij voldoende resultaat wordt registratie in het keurmerkregister gecontinueerd.

Onder toeziend oog van Stichting Keurmerk Toezicht organiseren de aangesloten keurmerken:

  • De vaststelling van de keurmerkeisen en de naleving hiervan;
  • Het interne toezicht op verstrekking / toepassing van het keurmerk, waaronder het opleiden van inspecteurs;
  • Het afhandelen van klachten;
  • Het bijhouden van registraties / kwalificaties;
  • De (door)ontwikkeling van het keurmerk;

Daarbij zijn begrippen als ‘kwaliteit’, ‘objectiviteit’, ‘transparantie’ en ‘meerwaarde’ van wezenlijk belang voor het Keurmerk. Het doel van de Stichting Keurmerk Toezicht is om te borgen dat deze begrippen gehanteerd worden en bij alle Keurmerken gestalte krijgen binnen een gedegen bedrijfsvoering.

Stichting Keurmerk Toezicht mengt zich niet in de inhoudelijke zaken zoals de keurmerkeisen, kennisniveau’s inspecteurs, afhandeling klachten en dergelijke. Hiervoor is per Keurmerk bestuur of keurmerkcommissie ingesteld.

Het bestuur van Stichting Keurmerk Toezicht komt ten minste twee keer per jaar samen op uitnodiging van de Voorzitter. Dergelijke zaken – en meer – liggen ook vast in de statuten en het reglement.

Onze stichting houdt toezicht op deze keurmerken:

Het bestuur van Stichting Keurmerk Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden:

Peter van Duijn

Voorzitter

Gijsbert van Voorst

Secretaris

Gerbrand van den Berg

Penningmeester

Jaap Darmeveil

Bestuurslid

Chris van Wijk

Bestuurslid

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het onderstaande formulier. We staan klaar om u te helpen.